اخرین محصولات ثبت شده

ویروس کرونا چیست و راههای پیشگیری از آن کدامند

ویروس کرونا چیست و راههای پیشگیری از آن کدامند - ویروس کرونا چیست و راههای پیشگیری از آن کدامند

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع عوامل موثر در خرید آنلاین مشتریان

پیشینه تحقیق با موضوع عوامل موثر در خرید آنلاین مشتریان - پیشینه تحقیق با موضوع عوامل موثر بر خرید آنلاین مشتریان

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر عدم کنترل قاچاق گمرک بر درآمد دولت

پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر عدم کنترل قاچاق گمرک بر درآمد دولت - پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر عدم کنترل قاچاق گمرک بر درآمد دولت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر سبک های رهبری بر رضایت شغلی

پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر سبک های رهبری بر رضایت شغلی - پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر سبک های رهبری بر رضایت شغلی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع توانمندسازی شناختی

پیشینه تحقیق با موضوع توانمندسازی شناختی - پیشینه تحقیق با موضوع توانمندسازی شناختی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع مدیریت زنجیره تامین

پیشینه تحقیق با موضوع مدیریت زنجیره تامین - پیشینه تحقیق با موضوع مدیریت زنجیره تامین

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع بی تفاوتی اجتماعی

پیشینه تحقیق با موضوع بی تفاوتی اجتماعی - پیشینه تحقیق با موضوع بی تفاوتی اجتماعی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع تسهیم دانش

پیشینه تحقیق با موضوع تسهیم دانش - پیشینه تحقیق با موضوع تسهیم دانش

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع مديريت

پیشینه تحقیق با موضوع مديريت - پیشینه تحقیق با موضوع مديريت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع جذب مشتری و مشتری‌مداری

پیشینه تحقیق با موضوع جذب مشتری و مشتری‌مداری - پیشینه تحقیق با موضوع جذب مشتری و مشتری‌مداری

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه تحقیق با موضوع برنامه ريزي استراتژيك

پیشینه تحقیق با موضوع برنامه ريزي استراتژيک - پیشینه تحقیق با موضوع برنامه ريزي استراتژيك

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل اول آمار و مدلسازی3

فصل اول آمار و مدلسازی3 - فصل اول اندازه گیری 1-برای انجام پروژه های آماری به اندازه گیری نیاز داریم 2- اطلاعات کمی اطلاعاتی است که به صورت ا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل